k.ú.: 710911 - Chválkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1223 4144260
zahrada 681 336715
ovoc. sad 1 48031
travní p. 212 446703
lesní poz 41 377018
vodní pl. nádrž umělá 1 106
vodní pl. tok přirozený 22 62069
zast. pl. společný dvůr 1 425
zast. pl. zbořeniště 16 2890
zast. pl. 1223 524653
ostat.pl. dráha 9 78357
ostat.pl. jiná plocha 386 451638
ostat.pl. manipulační pl. 340 582535
ostat.pl. neplodná půda 3 4781
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5794
ostat.pl. ostat.komunikace 451 398141
ostat.pl. pohřeb. 1 7364
ostat.pl. silnice 6 50145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 53406
ostat.pl. zeleň 40 57553
Celkem KN 4672 7632584
Par. DKM 4672 7632584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 407
č.p. byt.dům 26
č.p. jiná st. 51
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 17
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 192
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 37
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 1142
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 100
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 20
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 167
LV 1144
spoluvlastník 1740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2001
Ins. A 1:1000 01.01.1939 28.06.2001
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.