k.ú.: 710920 - Nový Svět u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 4196
zahrada 170 95914
zast. pl. zbořeniště 3 591
zast. pl. 201 39264
ostat.pl. jiná plocha 27 14881
ostat.pl. manipulační pl. 12 3103
ostat.pl. ostat.komunikace 13 12095
ostat.pl. silnice 3 3430
ostat.pl. zeleň 8 14607
Celkem KN 453 188081
Par. DKM 453 188081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
rozestav. 1
Celkem BUD 198
byt.z. byt 149
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 14
Celkem JED 172
LV 352
spoluvlastník 601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1928 16.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1928


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 01:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.