k.ú.: 711071 - Olšany u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1024782
zahrada 123 57334
travní p. 147 753279
lesní poz les s budovou 2 79
lesní poz 109 1604650
vodní pl. nádrž umělá 1 2762
vodní pl. rybník 11 196112
vodní pl. tok umělý 24 10453
vodní pl. zamokřená pl. 35 54251
zast. pl. zbořeniště 1 199
zast. pl. 89 41343
ostat.pl. jiná plocha 31 10257
ostat.pl. manipulační pl. 19 16726
ostat.pl. neplodná půda 102 76764
ostat.pl. ostat.komunikace 104 104696
ostat.pl. pohřeb. 2 2910
ostat.pl. silnice 7 25565
ostat.pl. zeleň 74 83224
Celkem KN 946 4065386
Par. DKM 946 4065386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 130
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.11.2007 1:1000 06.12.2007 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 06.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 00:34

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.