k.ú.: 711110 - Olšany u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589829 - Olšany u Prostějova NUTS5 CZ0713589829
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 148
orná půda 1159 8778833
zahrada 605 240906
ovoc. sad 3 4748
travní p. 42 5095
lesní poz 10 19299
vodní pl. tok přirozený 11 48356
vodní pl. tok umělý 4 4016
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 24 3972
zast. pl. 761 233444
ostat.pl. jiná plocha 97 57238
ostat.pl. manipulační pl. 91 89190
ostat.pl. neplodná půda 7 6912
ostat.pl. ostat.komunikace 242 159755
ostat.pl. pohřeb. 2 4440
ostat.pl. silnice 31 267518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22534
ostat.pl. zeleň 17 31648
Celkem KN 3114 9978093
Par. DKM 3114 9978093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 537
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 2
Celkem BUD 730
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 2
Celkem JED 11
LV 832
spoluvlastník 1144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2008
S-SK ŠD 1:2500 1932 20.05.2008
S-SK ŠS 1:2880 1900 31.12.1932 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.