k.ú.: 711152 - Rakové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596302 - Olší NUTS5 CZ0643596302
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 22301
zahrada 11 4995
ovoc. sad 2 10788
travní p. 49 484078
lesní poz školka 1 15871
lesní poz 71 566612
zast. pl. 18 4615
ostat.pl. jiná plocha 4 4573
ostat.pl. neplodná půda 44 58239
ostat.pl. ostat.komunikace 5 5888
ostat.pl. silnice 2 31497
Celkem KN 209 1209457
Par. KMD 209 1209457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 18
LV 22
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.