k.ú.: 711161 - Olší nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1216 4340712
zahrada mez, stráň 1 518
zahrada 163 109222
ovoc. sad 1 3850
travní p. mez, stráň 5 1724
travní p. 626 977600
lesní poz les s budovou 20 802
lesní poz 423 2439438
vodní pl. nádrž umělá 4 535387
vodní pl. rybník 6 95818
vodní pl. tok přirozený 9 8869
vodní pl. tok umělý 86 11837
vodní pl. zamokřená pl. 3 753
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. zbořeniště 1 614
zast. pl. 191 70865
ostat.pl. jiná plocha 103 64346
ostat.pl. manipulační pl. 10 4211
ostat.pl. mez, stráň 2 566
ostat.pl. neplodná půda 65 37823
ostat.pl. ostat.komunikace 236 160825
ostat.pl. silnice 10 43625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12147
ostat.pl. zeleň 9 3260
Celkem KN 3199 8924929
Par. KMD 3199 8924929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 109
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 204
LV 283
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 22:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.