k.ú.: 711217 - Omlenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545660 - Omlenice NUTS5 CZ0312545660
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 2244435
zahrada 126 80646
ovoc. sad 14 42083
travní p. 210 1591118
lesní poz 69 1519535
vodní pl. nádrž umělá 3 12035
vodní pl. rybník 4 18980
vodní pl. tok přirozený 1 9718
vodní pl. tok umělý 4 3292
vodní pl. zamokřená pl. 26 99760
zast. pl. 208 58953
ostat.pl. dráha 5 81586
ostat.pl. jiná plocha 101 243477
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1107
ostat.pl. manipulační pl. 55 67798
ostat.pl. neplodná půda 76 41883
ostat.pl. ostat.komunikace 88 96705
ostat.pl. pohřeb. 1 1204
ostat.pl. silnice 11 56873
Celkem KN 1164 6271188
Par. DKM 643 5927823
Par. KMD 521 343365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 206
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 284
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2014
KMD 1:1000 08.12.2014
DKM-KPÚ 08.12.2010 1:1000 08.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1826 08.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.05.2022 12:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.