k.ú.: 711292 - Ondřejov u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537691 - Ondřejov NUTS5 CZ0633537691
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2313275
zahrada 115 93373
travní p. 113 679665
lesní poz les s budovou 14 378
lesní poz 168 902772
vodní pl. nádrž umělá 2 4753
vodní pl. rybník 7 25755
vodní pl. tok přirozený 6 4087
vodní pl. tok umělý 1 590
vodní pl. zamokřená pl. 2 3948
zast. pl. společný dvůr 2 409
zast. pl. zbořeniště 2 286
zast. pl. 128 39416
ostat.pl. dobývací prost. 12 14032
ostat.pl. jiná plocha 108 95741
ostat.pl. manipulační pl. 14 9924
ostat.pl. neplodná půda 90 47649
ostat.pl. ostat.komunikace 98 131730
ostat.pl. silnice 27 141263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2240
ostat.pl. zeleň 31 22797
Celkem KN 1136 4534083
Par. DKM 1136 4534083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 130
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 211
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2011
DKM-KPÚ 27.07.2010 1:1000 29.11.2010 *) 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1829 15.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.