k.ú.: 711349 - Chlovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548502 - Onšov NUTS5 CZ0633548502
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1969065
zahrada 32 25662
travní p. 160 395965
lesní poz 62 390878
vodní pl. rybník 1 429
vodní pl. tok umělý 16 5390
vodní pl. zamokřená pl. 5 4876
zast. pl. společný dvůr 3 935
zast. pl. 16 14874
ostat.pl. jiná plocha 39 21340
ostat.pl. manipulační pl. 12 11727
ostat.pl. neplodná půda 8 4786
ostat.pl. ostat.komunikace 38 29085
ostat.pl. silnice 46 18963
Celkem KN 714 2893975
Par. KMD 714 2893975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. zem.used 1
Celkem BUD 16
LV 108
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1829 05.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.