k.ú.: 711357 - Onšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548502 - Onšov NUTS5 CZ0633548502
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 1918393
zahrada 103 44681
travní p. 380 999691
lesní poz 124 1470060
vodní pl. rybník 15 27468
vodní pl. tok přirozený 12 61105
vodní pl. tok umělý 1 899
vodní pl. zamokřená pl. 1 2573
zast. pl. společný dvůr 19 8335
zast. pl. zbořeniště 5 493
zast. pl. 127 48672
ostat.pl. jiná plocha 139 110535
ostat.pl. manipulační pl. 31 39063
ostat.pl. neplodná půda 155 108979
ostat.pl. ostat.komunikace 110 100573
ostat.pl. pohřeb. 1 1493
ostat.pl. silnice 7 36021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1643
Celkem KN 1502 4980677
Par. KMD 1502 4980677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 123
LV 198
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2013
S-SK GS 1:2880 1829 10.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.