k.ú.: 711390 - Opalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544663 - Kamenný Újezd NUTS5 CZ0311544663
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 9 8049
orná půda 101 1689300
zahrada 53 56321
travní p. 53 432442
lesní poz les s budovou 11 392
lesní poz les(ne hospodář) 3 26436
lesní poz 72 595043
vodní pl. nádrž umělá 4 1265
vodní pl. rybník 3 14026
vodní pl. tok přirozený 3 16040
vodní pl. tok umělý 6 2210
vodní pl. zamokřená pl. 2 7570
zast. pl. společný dvůr 2 2853
zast. pl. zbořeniště 2 381
zast. pl. 74 24063
ostat.pl. jiná plocha 38 52267
ostat.pl. manipulační pl. 14 6810
ostat.pl. neplodná půda 2 9579
ostat.pl. ostat.komunikace 57 63117
ostat.pl. silnice 1 184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 167
Celkem KN 511 3008515
Par. DKM 511 3008515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 26
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 81
LV 125
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2022 1:1000 19.05.2022 *) pozemková úprava
DKM 1:1000 13.03.2014
THM-V 1:2000 31.12.1980 13.03.2014 THM + FUO, číselně
FÚO 1:2000 31.12.1980 13.03.2014 THM + FUO, číselně
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.