k.ú.: 711411 - Oparno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 964649
zahrada 89 53831
travní p. mez, stráň 1 564
travní p. 172 299812
lesní poz 94 1564569
vodní pl. nádrž umělá 2 3201
vodní pl. tok přirozený 13 10340
zast. pl. zbořeniště 5 1182
zast. pl. 102 26463
ostat.pl. dráha 2 35631
ostat.pl. dálnice 31 1610
ostat.pl. jiná plocha 84 162919
ostat.pl. manipulační pl. 14 5115
ostat.pl. neplodná půda 47 27263
ostat.pl. ostat.komunikace 69 42170
ostat.pl. silnice 17 40048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2605
ostat.pl. zeleň 3 752
Celkem KN 862 3242724
Par. KMD 862 3242724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 100
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 5
LV 138
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.