k.ú.: 711446 - Podboří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552801 - Opařany NUTS5 CZ0317552801
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1256
orná půda 624 2959331
zahrada 102 100308
travní p. mez, stráň 16 16135
travní p. 206 507899
lesní poz 45 1158383
vodní pl. nádrž umělá 1 4425
vodní pl. rybník 1 14962
vodní pl. tok přirozený 7 25836
vodní pl. tok umělý 119 14799
vodní pl. zamokřená pl. 14 4126
zast. pl. 108 55120
ostat.pl. jiná plocha 65 50187
ostat.pl. manipulační pl. 5 12407
ostat.pl. neplodná půda 2 2702
ostat.pl. ostat.komunikace 50 82524
ostat.pl. silnice 8 28936
ostat.pl. zeleň 1 488
Celkem KN 1377 5039824
Par. KMD 1377 5039824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 99
LV 160
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 15:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.