k.ú.: 711471 - Opatov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591319 - Opatov NUTS5 CZ0634591319
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2355 7938252
zahrada 247 144984
travní p. 1486 1883081
lesní poz les s budovou 8 266
lesní poz 741 7445239
vodní pl. nádrž přírodní 1 971
vodní pl. nádrž umělá 4 8206
vodní pl. rybník 6 298585
vodní pl. tok přirozený 26 42388
vodní pl. tok umělý 237 14840
vodní pl. zamokřená pl. 4 5052
zast. pl. 580 208733
ostat.pl. jiná plocha 282 350270
ostat.pl. manipulační pl. 46 86569
ostat.pl. mez, stráň 3 7973
ostat.pl. neplodná půda 137 155469
ostat.pl. ostat.komunikace 790 328069
ostat.pl. pohřeb. 2 4140
ostat.pl. silnice 27 81106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19605
ostat.pl. zeleň 2 927
Celkem KN 6989 19024725
Par. KMD 6989 19024725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 247
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 57
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 554
byt.z. byt 52
byt.z. garáž 18
Celkem JED 70
LV 825
spoluvlastník 1400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.