k.ú.: 711501 - Opatovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572721 - Opatovec NUTS5 CZ0533572721
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 4456737
zahrada 431 379958
travní p. mez, stráň 1 30
travní p. 286 931876
lesní poz 13 263061
vodní pl. nádrž přírodní 1 728
vodní pl. nádrž umělá 1 1089
vodní pl. rybník 3 176632
vodní pl. tok přirozený 36 60952
vodní pl. tok umělý 2 806
vodní pl. zamokřená pl. 4 9522
zast. pl. 383 110304
ostat.pl. dráha 1 73465
ostat.pl. jiná plocha 180 122468
ostat.pl. manipulační pl. 5 31432
ostat.pl. neplodná půda 11 12941
ostat.pl. ostat.komunikace 122 251616
ostat.pl. pohřeb. 2 1890
ostat.pl. silnice 28 158631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16425
ostat.pl. zamokřená pl. 1 150
ostat.pl. zeleň 2 19931
Celkem KN 1843 7080644
Par. DKM 1843 7080644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 244
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 432
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2021
DKM-KPÚ 22.06.2017 1:1000 22.06.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 13:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.