k.ú.: 711535 - Opatovice u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 1844891
zahrada 231 151436
ovoc. sad 3 9966
travní p. 343 621470
lesní poz 58 2222880
vodní pl. nádrž umělá 18 196376
vodní pl. tok přirozený 79 38657
vodní pl. tok umělý 2 1038
vodní pl. zamokřená pl. 1 1633
zast. pl. společný dvůr 3 168
zast. pl. zbořeniště 13 1609
zast. pl. 221 85468
ostat.pl. dobývací prost. 42 230500
ostat.pl. jiná plocha 171 176754
ostat.pl. manipulační pl. 68 54298
ostat.pl. neplodná půda 249 123847
ostat.pl. ostat.komunikace 332 121855
ostat.pl. silnice 28 30192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6992
ostat.pl. zeleň 31 13244
Celkem KN 2452 5933274
Par. DKM 2448 5930992
Par. KMD 4 2282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 363
spoluvlastník 722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.06.2016 1:1000 29.06.2016 *)
DKM 1:1000 06.06.2011
KM-D 1:1000 04.11.2004 06.06.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 04.11.2004 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 11:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.