k.ú.: 711543 - Opatovice u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516201 - Opatovice NUTS5 CZ0714516201
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1409 4313304
zahrada 319 233965
ovoc. sad 1 5632
travní p. 310 486919
lesní poz 108 2447013
vodní pl. rybník 1 837
vodní pl. tok přirozený 53 24291
zast. pl. společný dvůr 3 606
zast. pl. zbořeniště 12 2948
zast. pl. 376 106767
ostat.pl. dobývací prost. 24 65890
ostat.pl. jiná plocha 141 49539
ostat.pl. manipulační pl. 38 22877
ostat.pl. neplodná půda 51 38417
ostat.pl. ostat.komunikace 108 77557
ostat.pl. pohřeb. 1 2588
ostat.pl. silnice 32 75711
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17889
ostat.pl. zeleň 1 1143
Celkem KN 2991 7973893
Par. KMD 2991 7973893
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 245
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 1
Celkem JED 16
LV 494
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
KM-D 1:2000 15.09.2000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.