k.ú.: 711551 - Opatovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575429 - Opatovice nad Labem NUTS5 CZ0532575429
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 809 3989245
zahrada 515 276069
ovoc. sad 2 6588
travní p. 161 662911
lesní poz 50 170838
vodní pl. nádrž umělá 7 324298
vodní pl. tok přirozený 23 197825
vodní pl. tok umělý 68 139489
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 17
vodní pl. zamokřená pl. 16 68016
zast. pl. společný dvůr 6 773
zast. pl. zbořeniště 5 1350
zast. pl. 827 290471
ostat.pl. dráha 6 66808
ostat.pl. jiná plocha 385 469407
ostat.pl. manipulační pl. 64 495542
ostat.pl. neplodná půda 90 143703
ostat.pl. ostat.komunikace 251 294983
ostat.pl. pohřeb. 1 1942
ostat.pl. silnice 124 265086
ostat.pl. skládka 2 3129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28806
ostat.pl. zeleň 47 61791
Celkem KN 3466 7959087
Par. DKM 3466 7959087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 259
č.p. byt.dům 28
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 195
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 806
byt.z. byt 363
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 381
LV 1168
spoluvlastník 1854

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2008
DKM-KPÚ 13.08.2008 1:1000 04.11.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.06.1985 04.11.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.