k.ú.: 711730 - Jaktař - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 3763553
zahrada skleník-pařeniš. 1 199
zahrada 698 356664
travní p. 122 142075
lesní poz 5 3367
vodní pl. tok přirozený 42 42497
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
zast. pl. společný dvůr 43 21578
zast. pl. zbořeniště 11 3398
zast. pl. 1197 346388
ostat.pl. dobývací prost. 4 8003
ostat.pl. dráha 6 38771
ostat.pl. jiná plocha 318 185692
ostat.pl. manipulační pl. 105 242457
ostat.pl. neplodná půda 158 115483
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 756
ostat.pl. ostat.komunikace 256 157007
ostat.pl. pohřeb. 1 5003
ostat.pl. silnice 72 105340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 117 244348
ostat.pl. zeleň 51 36342
Celkem KN 3905 5818933
Par. DKM 3905 5818933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 29
č.p. rod.dům 618
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 192
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 49
bez čp/če zem.stav 37
Celkem BUD 1167
byt.z. byt 105
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 23
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 137
LV 1383
spoluvlastník 2155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003 zastavěné území obce-přepracování, extravilán-nové měření
FÚO 1:2000 01.01.1975 26.11.2003 extravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1952 26.11.2003 zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1950 zastavěné území obce nově mapováno, extravilán-existence přídělů


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 17:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.