k.ú.: 711756 - Kateřinky u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 36 20129
orná půda 2517 11241184
zahrada 1213 520344
travní p. 126 91815
lesní poz les s budovou 1 71
lesní poz 58 117931
vodní pl. nádrž přírodní 27 70469
vodní pl. nádrž umělá 2 1148
vodní pl. tok přirozený 139 57343
vodní pl. tok umělý 21 5753
zast. pl. společný dvůr 65 17640
zast. pl. zbořeniště 40 8028
zast. pl. 2381 541172
ostat.pl. dráha 1 1353
ostat.pl. jiná plocha 584 372306
ostat.pl. manipulační pl. 157 225695
ostat.pl. neplodná půda 93 42390
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2053
ostat.pl. ostat.komunikace 944 526661
ostat.pl. pohřeb. 4 14009
ostat.pl. silnice 82 296689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 51634
ostat.pl. zeleň 564 261790
Celkem KN 9090 14487607
Par. DKM 9090 14487607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 190
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 70
č.p. rod.dům 1055
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 624
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2313
byt.z. byt 4575
byt.z. dílna 33
byt.z. garáž 128
byt.z. j.nebyt 29
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 46
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 22
obč.z. rozest. 8
Celkem JED 4847
LV 6012
spoluvlastník 13379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2002
THM-G 1:2000 01.01.1970 22.11.2002
Ins. A 1:1000 31.12.1948 01.01.1970
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.