k.ú.: 711811 - Kylešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1302 8120497
zahrada 1178 551676
travní p. 84 193265
lesní poz les s budovou 2 132
lesní poz 43 142427
vodní pl. nádrž umělá 7 18420
vodní pl. rybník 2 1006
vodní pl. tok přirozený 93 265872
vodní pl. zamokřená pl. 5 10482
zast. pl. společný dvůr 38 29523
zast. pl. zbořeniště 19 4838
zast. pl. 1785 476987
ostat.pl. dráha 4 34600
ostat.pl. jiná plocha 311 141874
ostat.pl. manipulační pl. 84 180947
ostat.pl. neplodná půda 40 71645
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1674
ostat.pl. ostat.komunikace 368 348000
ostat.pl. pohřeb. 1 5214
ostat.pl. silnice 117 246068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 26371
ostat.pl. zeleň 278 109823
Celkem KN 5782 10981341
Par. DKM 5782 10981341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 80
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 1267
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 4
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 141
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 66
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1765
byt.z. byt 1435
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 37
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
Celkem JED 1526
LV 3159
spoluvlastník 5280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.09.2002
Ins. A 1:1000 31.12.1949 19.09.2002 extr. 1:2000, reambulace v r. 1976
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.