k.ú.: 711845 - Komárov u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 891 4922333
zahrada skleník-pařeniš. 1 34
zahrada 435 308106
travní p. 211 529722
lesní poz 150 394288
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok přirozený 201 197308
vodní pl. tok umělý 43 8291
vodní pl. zamokřená pl. 2 2300
zast. pl. společný dvůr 22 10428
zast. pl. zbořeniště 4 834
zast. pl. 724 355728
ostat.pl. dráha 22 220306
ostat.pl. jiná plocha 188 137943
ostat.pl. manipulační pl. 78 163673
ostat.pl. neplodná půda 11 11339
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 8877
ostat.pl. ostat.komunikace 218 165472
ostat.pl. pohřeb. 2 6758
ostat.pl. silnice 27 183268
ostat.pl. skládka 1 2255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 28162
ostat.pl. zeleň 47 33036
Celkem KN 3302 7690637
Par. DKM 3302 7690637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 377
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če výroba 87
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 692
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 108
LV 808
spoluvlastník 1109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2002
THM-V 1:2000 02.04.1979 25.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.04.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.