k.ú.: 711951 - Opočno pod Orlickými horami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576590 - Opočno NUTS5 CZ0524576590
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 601 4468188
zahrada skleník-pařeniš. 1 193
zahrada 546 350708
ovoc. sad 79 135846
travní p. 105 443192
lesní poz 43 2334746
vodní pl. nádrž přírodní 5 22043
vodní pl. nádrž umělá 6 16794
vodní pl. rybník 2 267567
vodní pl. tok přirozený 28 62038
vodní pl. tok umělý 1 761
vodní pl. zamokřená pl. 3 7416
zast. pl. společný dvůr 19 16120
zast. pl. zbořeniště 24 13944
zast. pl. 1300 376704
ostat.pl. dráha 10 91877
ostat.pl. jiná plocha 203 125153
ostat.pl. manipulační pl. 54 119321
ostat.pl. neplodná půda 58 53533
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5620
ostat.pl. ostat.komunikace 264 297589
ostat.pl. pohřeb. 3 16193
ostat.pl. silnice 75 168523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 78520
ostat.pl. zeleň 75 281545
Celkem KN 3521 9754134
Par. DKM 3521 9754134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 417
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 63
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 41
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 263
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1273
byt.z. byt 540
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 40
Celkem JED 586
LV 1621
spoluvlastník 2950

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2000 přepracování na DKM
Ins. A 1:1000 20.01.1948 17.04.2000 část 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 20.01.1948


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.