k.ú.: 711985 - Opolánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 360
orná půda 217 1273936
zahrada 92 78319
travní p. 52 99456
vodní pl. tok přirozený 10 18397
vodní pl. tok umělý 7 17106
zast. pl. společný dvůr 1 129
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 131 52828
ostat.pl. dráha 2 20441
ostat.pl. jiná plocha 18 8760
ostat.pl. manipulační pl. 13 17575
ostat.pl. neplodná půda 25 9842
ostat.pl. ostat.komunikace 64 37976
ostat.pl. silnice 10 14497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2020
ostat.pl. zeleň 2 3881
Celkem KN 648 1655530
PK 2 33805
Celkem ZE 2 33805
Par. KMD 648 1655530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 83
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 131
LV 208
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2013
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.05.2022 07:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.