k.ú.: 712019 - Oponešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591327 - Oponešice NUTS5 CZ0634591327
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1199 4125184
zahrada 153 85714
ovoc. sad 1 16137
travní p. mez, stráň 2 937
travní p. 304 429717
lesní poz 38 206368
vodní pl. nádrž přírodní 1 327
vodní pl. nádrž umělá 1 8297
vodní pl. tok přirozený 4 4073
vodní pl. tok umělý 142 20621
zast. pl. zbořeniště 7 1769
zast. pl. 135 70286
ostat.pl. jiná plocha 30 11991
ostat.pl. manipulační pl. 47 19262
ostat.pl. neplodná půda 36 60486
ostat.pl. ostat.komunikace 145 98855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11506
Celkem KN 2248 5171530
Par. KMD 2248 5171530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 127
LV 148
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 27.05.2022 15:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.