k.ú.: 712043 - Oprostovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516350 - Oprostovice NUTS5 CZ0714516350
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 2217061
zahrada 72 88252
travní p. 55 124766
lesní poz 16 44992
vodní pl. nádrž umělá 5 2061
vodní pl. tok přirozený 132 29337
vodní pl. zamokřená pl. 1 454
zast. pl. společný dvůr 1 302
zast. pl. zbořeniště 8 1341
zast. pl. 64 31503
ostat.pl. jiná plocha 23 4512
ostat.pl. manipulační pl. 7 20200
ostat.pl. neplodná půda 7 4339
ostat.pl. ostat.komunikace 110 66960
ostat.pl. silnice 13 28132
ostat.pl. zeleň 4 1036
Celkem KN 789 2665248
Par. KMD 789 2665248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 63
LV 105
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK ŠD 1:2500 1910 27.11.2014 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1910


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.