k.ú.: 712094 - Vlčnov u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1634051
zahrada 71 35916
ovoc. sad 18 33607
travní p. 11 5444
vodní pl. nádrž přírodní 14 3778
vodní pl. tok přirozený 18 9061
zast. pl. 120 52754
ostat.pl. jiná plocha 22 3565
ostat.pl. manipulační pl. 26 28033
ostat.pl. neplodná půda 26 26147
ostat.pl. ostat.komunikace 36 27633
ostat.pl. silnice 21 40996
Celkem KN 576 1900985
Par. DKM 576 1900985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 113
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 158
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2010 1:1000 13.04.2010 *)
DKM 1:1000 05.05.1999
DKM 1:1000 05.05.1999 13.04.2010
ZMVM 1:2000 01.06.1985 05.05.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.