k.ú.: 712108 - Dobrá Voda u Orlického Podhůří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580716 - Orlické Podhůří NUTS5 CZ0534580716
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 946284
zahrada 118 83561
travní p. 189 465512
lesní poz les s budovou 23 1063
lesní poz les(ne hospodář) 1 4082
lesní poz 109 1087676
vodní pl. tok přirozený 8 26828
zast. pl. zbořeniště 2 470
zast. pl. 90 21753
ostat.pl. jiná plocha 147 127139
ostat.pl. ostat.komunikace 48 14148
ostat.pl. silnice 51 23909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 443
ostat.pl. zeleň 1 108
Celkem KN 920 2802976
Par. KMD 920 2802976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 105
LV 160
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.