k.ú.: 712141 - Rviště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580716 - Orlické Podhůří NUTS5 CZ0534580716
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1873383
zahrada 270 224546
ovoc. sad 3 12100
travní p. 573 1686235
lesní poz 175 3080057
vodní pl. nádrž umělá 1 471
vodní pl. rybník 1 30694
vodní pl. tok přirozený 12 12828
vodní pl. tok umělý 24 4027
zast. pl. společný dvůr 7 902
zast. pl. zbořeniště 7 1428
zast. pl. 188 64568
ostat.pl. jiná plocha 318 188105
ostat.pl. manipulační pl. 4 5416
ostat.pl. neplodná půda 1 124
ostat.pl. ostat.komunikace 100 44361
ostat.pl. silnice 51 40712
ostat.pl. zeleň 11 3216
Celkem KN 1923 7273173
Par. DKM 16 18889
Par. KMD 1907 7254284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 172
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 204
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2015 1:1000 02.02.2015 *) na podladě JPÚ
KMD 1:1000 29.06.2010
KMD 1:1000 29.06.2010 02.02.2015
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 12:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.