k.ú.: 712167 - Bedřichovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576603 - Orlické Záhoří NUTS5 CZ0524576603
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 2091
travní p. 88 552058
lesní poz 25 1166107
vodní pl. tok přirozený 6 11211
zast. pl. společný dvůr 3 976
zast. pl. zbořeniště 2 1755
zast. pl. 18 4342
ostat.pl. jiná plocha 15 5287
ostat.pl. neplodná půda 20 21053
ostat.pl. ostat.komunikace 19 28898
ostat.pl. silnice 3 16995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26369
ostat.pl. zeleň 5 11172
Celkem KN 211 1848314
PK 34 10409
GP 75 142037
Celkem ZE 109 152446
Par. DKM 41 136498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 16
LV 47
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2011 1:1000 24.03.2011 *) část při JPÚ Trčkov
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 14:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.