k.ú.: 712183 - Jadrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576603 - Orlické Záhoří NUTS5 CZ0524576603
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2240
zahrada 5 4446
travní p. 184 2519433
lesní poz les(ne hospodář) 16 851862
lesní poz 21 532610
vodní pl. nádrž přírodní 1 98
vodní pl. tok přirozený 9 45642
vodní pl. zamokřená pl. 2 5781
zast. pl. zbořeniště 3 979
zast. pl. 63 14321
ostat.pl. jiná plocha 22 7297
ostat.pl. neplodná půda 7 11328
ostat.pl. ostat.komunikace 31 79915
ostat.pl. silnice 2 24173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4852
ostat.pl. zeleň 2 7143
Celkem KN 371 4112120
Par. DKM 371 4112120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 120
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840 13.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.