k.ú.: 712248 - Orlík nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549681 - Orlík nad Vltavou NUTS5 CZ0314549681
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1445358
zahrada 252 184259
ovoc. sad 7 30156
travní p. 114 505907
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 54 4328986
vodní pl. nádrž přírodní 1 353
vodní pl. nádrž umělá 8 1235278
vodní pl. rybník 10 40007
vodní pl. tok přirozený 1 352850
zast. pl. společný dvůr 4 299
zast. pl. zbořeniště 5 355
zast. pl. 337 99623
ostat.pl. jiná plocha 77 40151
ostat.pl. manipulační pl. 33 32887
ostat.pl. neplodná půda 34 44973
ostat.pl. ostat.komunikace 121 125594
ostat.pl. pohřeb. 1 2885
ostat.pl. silnice 11 116593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7009
ostat.pl. zeleň 19 446409
Celkem KN 1191 9039968
PK 339 5232119
Celkem ZE 339 5232119
Par. KMD 744 416542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 353
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2019
S-SK GS 1:2880 1830


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 07:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.