k.ú.: 712302 - Orlov u Jistebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 3266973
zahrada 198 155123
travní p. 782 3274451
lesní poz 192 2774593
vodní pl. nádrž přírodní 14 3163
vodní pl. nádrž umělá 5 3957
vodní pl. rybník 18 208139
vodní pl. tok umělý 54 10207
vodní pl. zamokřená pl. 56 114261
zast. pl. společný dvůr 8 1360
zast. pl. zbořeniště 6 1487
zast. pl. 191 112182
ostat.pl. jiná plocha 156 225601
ostat.pl. manipulační pl. 73 40816
ostat.pl. neplodná půda 122 121397
ostat.pl. ostat.komunikace 193 181975
ostat.pl. silnice 128 90544
ostat.pl. zeleň 9 19999
Celkem KN 2769 10606228
Par. KMD 2768 10604723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 255
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1830 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.