k.ú.: 712493 - Poruba u Orlové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599069 - Orlová NUTS5 CZ0803599069
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8118 - Orlová
Pověřený obecní úřad 81181 - Orlová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 686 953640
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1307 878821
ovoc. sad 53 414541
travní p. 319 278099
lesní poz les(ne hospodář) 4 175248
lesní poz 62 324809
vodní pl. rybník 8 275989
vodní pl. tok přirozený 25 59335
vodní pl. tok umělý 1 29
vodní pl. zamokřená pl. 91 77891
zast. pl. společný dvůr 33 16931
zast. pl. zbořeniště 42 13148
zast. pl. 2455 475195
ostat.pl. dráha 44 120785
ostat.pl. jiná plocha 487 248732
ostat.pl. manipulační pl. 276 550159
ostat.pl. neplodná půda 284 250788
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 553
ostat.pl. ostat.komunikace 645 371467
ostat.pl. silnice 54 95125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12103
ostat.pl. zeleň 35 30614
Celkem KN 6922 5624027
Par. DKM 6896 5617804
Par. KMD 26 6223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 204
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 40
č.p. rod.dům 1003
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 13
č.e. garáž 110
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 4
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 662
bez čp/če jiná st. 110
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 93
rozestav. 6
Celkem BUD 2398
byt.z. byt 76
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 25
Celkem JED 109
LV 2027
spoluvlastník 2711

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2005 V katastrálním území se projevují důlní vlivy. Mapa vyhotovená původně podle Instrukce A byla digitalizována jako KM-D v S-JTSK, 19.3.2008 byla převedena do ISKN jako KMD.
Ins. A 1:1000 31.12.1956 23.09.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 19:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.