k.ú.: 712591 - Orlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593460 - Orlovice NUTS5 CZ0646593460
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1916 5602485
zahrada 240 144915
ovoc. sad 14 39190
travní p. 107 98970
lesní poz 181 7969358
vodní pl. nádrž umělá 1 494
vodní pl. tok přirozený 117 22842
vodní pl. tok umělý 23 4781
vodní pl. zamokřená pl. 1 192
zast. pl. zbořeniště 11 3144
zast. pl. 249 86577
ostat.pl. jiná plocha 323 97408
ostat.pl. manipulační pl. 62 15927
ostat.pl. neplodná půda 301 107682
ostat.pl. ostat.komunikace 428 212445
ostat.pl. pohřeb. 3 4841
ostat.pl. silnice 6 57045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4176
ostat.pl. zeleň 4 759
Celkem KN 3989 14473231
Par. KMD 3989 14473231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 246
LV 385
spoluvlastník 1581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 02:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.