k.ú.: 712612 - Ořechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583561 - Ořechov NUTS5 CZ0643583561
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 459
orná půda plantáž dřevin 2 6296
orná půda 2545 13853915
vinice 35 40826
zahrada mez, stráň 1 144
zahrada 998 534350
ovoc. sad 4 26700
travní p. mez, stráň 14 1113
travní p. 164 317311
lesní poz les s budovou 3 37
lesní poz mez, stráň 1 381
lesní poz 1166 2799185
vodní pl. nádrž umělá 5 2616
vodní pl. tok přirozený 145 99474
vodní pl. zamokřená pl. 6 50652
zast. pl. společný dvůr 21 10957
zast. pl. zbořeniště 10 3116
zast. pl. 1184 377806
ostat.pl. jiná plocha 441 371960
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 483
ostat.pl. manipulační pl. 311 115709
ostat.pl. neplodná půda 134 189053
ostat.pl. ostat.komunikace 672 518511
ostat.pl. pohřeb. 32 14010
ostat.pl. silnice 89 178556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 126944
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1666
ostat.pl. zeleň 61 34333
Celkem KN 8074 19676563
Par. DKM 8072 19676259
Par. KMD 2 304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 769
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 92
č.e. jiná st. 16
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 27
č.e. tech.vyb 5
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 56
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1166
byt.z. byt 67
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 44
Celkem JED 112
LV 2027
spoluvlastník 3227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2009
DKM-KPÚ 13.10.2005 1:2000 20.10.2005 *)
THM-V 1:2000 01.10.1971 20.07.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 08:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.