k.ú.: 712647 - Ořechov u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587630 - Ořechov NUTS5 CZ0632587630
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1641102
zahrada 40 36488
travní p. 163 555908
lesní poz 102 394346
vodní pl. rybník 5 45689
vodní pl. tok přirozený 2 48
vodní pl. tok umělý 9 2038
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 50 25080
ostat.pl. jiná plocha 22 32170
ostat.pl. manipulační pl. 20 10613
ostat.pl. neplodná půda 82 78234
ostat.pl. ostat.komunikace 82 38800
ostat.pl. silnice 41 34423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 696
Celkem KN 805 2895749
Par. DKM 8 27674
Par. KMD 797 2868075
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 48
LV 84
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
KM-D 1:2000 22.07.1999 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.