k.ú.: 712655 - Ořechov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592447 - Ořechov NUTS5 CZ0722592447
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1243 3208243
vinice 200 715618
zahrada 268 138004
ovoc. sad 6 30301
travní p. 150 348685
lesní poz 27 536924
vodní pl. nádrž umělá 1 146
vodní pl. tok přirozený 29 36698
zast. pl. zbořeniště 23 4081
zast. pl. 393 113729
ostat.pl. jiná plocha 152 34449
ostat.pl. manipulační pl. 19 24534
ostat.pl. mez, stráň 16 20318
ostat.pl. neplodná půda 525 420639
ostat.pl. ostat.komunikace 195 248265
ostat.pl. silnice 27 34762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13432
ostat.pl. zeleň 14 39946
Celkem KN 3292 5968774
Par. DKM 2167 5063010
Par. KMD 1125 905764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 125
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 385
LV 740
spoluvlastník 1410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2018 1:1000 18.10.2018 *)
KMD 27.09.2016 1:1000 27.09.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 18.10.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.05.2022 06:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.