k.ú.: 712663 - Ořechov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596329 - Ořechov NUTS5 CZ0635596329
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 987 3079601
zahrada 185 123644
ovoc. sad 1 2406
travní p. 453 659912
lesní poz 110 496263
vodní pl. nádrž umělá 4 8218
vodní pl. rybník 15 377795
vodní pl. tok přirozený 1 204
vodní pl. tok umělý 22 4643
vodní pl. zamokřená pl. 9 6745
zast. pl. 258 79080
ostat.pl. dráha 3 103326
ostat.pl. jiná plocha 97 164360
ostat.pl. manipulační pl. 27 25802
ostat.pl. neplodná půda 71 57441
ostat.pl. ostat.komunikace 90 103493
ostat.pl. silnice 19 50805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 813
ostat.pl. zeleň 4 503
Celkem KN 2357 5345054
Par. KMD 2357 5345054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 244
LV 260
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 19:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.