k.ú.: 712680 - Ořešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 504071
zahrada 341 226615
ovoc. sad 13 34676
travní p. mez, stráň 1 2076
travní p. 25 47634
lesní poz 40 2038360
vodní pl. rybník 4 6575
vodní pl. tok přirozený 4 305
zast. pl. 288 55969
ostat.pl. jiná plocha 96 53663
ostat.pl. manipulační pl. 2 1708
ostat.pl. neplodná půda 7 1025
ostat.pl. ostat.komunikace 71 52475
ostat.pl. silnice 1 24
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8674
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2686
ostat.pl. zeleň 18 27983
Celkem KN 1127 3064519
Par. DKM 1127 3064519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 190
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 271
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 9
LV 384
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2007
THM-V 1:1000 01.01.1974 24.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1911 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 01.10.2020 18:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička