k.ú.: 712761 - Kotel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564290 - Osečná NUTS5 CZ0513564290
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 1832271
zahrada 56 26949
travní p. 139 319030
lesní poz 144 1984606
vodní pl. nádrž umělá 1 991
zast. pl. společný dvůr 1 51
zast. pl. zbořeniště 19 5633
zast. pl. 57 15555
ostat.pl. jiná plocha 15 7632
ostat.pl. manipulační pl. 5 12173
ostat.pl. neplodná půda 12 6344
ostat.pl. ostat.komunikace 115 114460
ostat.pl. silnice 6 35888
Celkem KN 660 4361583
Par. DKM 660 4361583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 91
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.1995 Od -ověř TO. Dokončení rozprac.ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 29.12.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.