k.ú.: 712779 - Lázně Kundratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564290 - Osečná NUTS5 CZ0513564290
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 2353501
zahrada 158 103883
travní p. 316 1265877
lesní poz les(ne hospodář) 15 2563795
lesní poz 98 993268
vodní pl. nádrž umělá 2 10266
vodní pl. tok přirozený 11 8590
vodní pl. tok umělý 5 3256
vodní pl. zamokřená pl. 3 7278
zast. pl. společný dvůr 3 1209
zast. pl. zbořeniště 7 1842
zast. pl. 230 67992
ostat.pl. jiná plocha 175 79691
ostat.pl. manipulační pl. 57 27367
ostat.pl. neplodná půda 18 10744
ostat.pl. ostat.komunikace 174 153423
ostat.pl. silnice 7 28483
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8531
ostat.pl. zeleň 28 207125
Celkem KN 1473 7896121
Par. DKM 1473 7896121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 225
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 285
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.01.1996 Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Druzcov.
S-SK GS 1:2880 1843 25.01.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.