k.ú.: 712817 - Osečnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576611 - Osečnice NUTS5 CZ0524576611
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 2203715
zahrada 227 157518
travní p. 513 1457896
lesní poz les(ne hospodář) 31 470080
lesní poz 200 1456055
vodní pl. nádrž přírodní 3 946
vodní pl. tok přirozený 47 26696
zast. pl. společný dvůr 3 362
zast. pl. 189 77623
ostat.pl. jiná plocha 71 20422
ostat.pl. neplodná půda 170 59942
ostat.pl. ostat.komunikace 183 159382
ostat.pl. silnice 1 43628
ostat.pl. zeleň 5 2010
Celkem KN 1972 6136275
Par. DKM 28 11940
Par. KMD 1944 6124335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 187
LV 254
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2014
S-SK GS 1:2880 1840 23.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 21:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.