k.ú.: 712892 - Jemnice u Oseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551562 - Osek NUTS5 CZ0316551562
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1381
orná půda 639 1977651
zahrada 72 79176
travní p. 189 157246
lesní poz 189 475579
vodní pl. nádrž přírodní 2 548
vodní pl. nádrž umělá 18 9482
vodní pl. tok přirozený 8 1010
vodní pl. tok umělý 5 1561
vodní pl. zamokřená pl. 25 8430
zast. pl. zbořeniště 8 882
zast. pl. 57 33640
ostat.pl. jiná plocha 55 28817
ostat.pl. manipulační pl. 11 15442
ostat.pl. neplodná půda 48 25686
ostat.pl. ostat.komunikace 166 93912
ostat.pl. pohřeb. 4 2753
ostat.pl. silnice 1 7274
Celkem KN 1504 2920470
Par. DKM 1504 2920470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 57
LV 124
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2013
DKM 1:1000 14.12.2012
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.