k.ú.: 712922 - Petrovice u Oseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551562 - Osek NUTS5 CZ0316551562
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 3228
orná půda 231 1298596
zahrada 20 18622
travní p. mez, stráň 4 1425
travní p. 139 337274
lesní poz 40 111265
vodní pl. rybník 6 3748
vodní pl. tok přirozený 7 3666
vodní pl. tok umělý 79 15081
zast. pl. 27 18203
ostat.pl. jiná plocha 53 26595
ostat.pl. manipulační pl. 1 245
ostat.pl. neplodná půda 55 70777
ostat.pl. ostat.komunikace 44 57212
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2303
Celkem KN 714 1968240
Par. KMD 714 1968240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 25
LV 69
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.