k.ú.: 712949 - Osek u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560057 - Osek NUTS5 CZ0326560057
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 6133541
zahrada 484 340526
travní p. 157 874863
lesní poz 15 6717765
vodní pl. nádrž přírodní 1 3899
vodní pl. nádrž umělá 3 3486
vodní pl. rybník 8 199235
vodní pl. tok přirozený 9 11687
vodní pl. tok umělý 27 22619
vodní pl. zamokřená pl. 3 5672
zast. pl. společný dvůr 2 576
zast. pl. zbořeniště 7 925
zast. pl. 713 220953
ostat.pl. dálnice 2 912
ostat.pl. jiná plocha 148 140901
ostat.pl. manipulační pl. 45 112008
ostat.pl. neplodná půda 13 21166
ostat.pl. ostat.komunikace 152 163860
ostat.pl. pohřeb. 2 6369
ostat.pl. silnice 40 134191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10201
ostat.pl. zeleň 1 74
Celkem KN 2152 15125429
PK 1237 6699884
Celkem ZE 1237 6699884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 434
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 690
LV 773
spoluvlastník 1142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-G 1:2000 05.01.1979 původ mapy THM, kartometrické souřadnice s kódem kvality bodu 7
S-SK GS 1:2880 1838 05.01.1979


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 16.05.2022 14:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.