k.ú.: 712957 - Dlouhá Louka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567779 - Osek NUTS5 CZ0426567779
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 536
travní p. 218 1133838
lesní poz les(ne hospodář) 26 8608482
lesní poz 6 29222
vodní pl. nádrž umělá 4 9000
vodní pl. zamokřená pl. 7 66178
zast. pl. zbořeniště 1 572
zast. pl. 173 22890
ostat.pl. jiná plocha 71 83374
ostat.pl. manipulační pl. 3 2158
ostat.pl. neplodná půda 36 26226
ostat.pl. ostat.komunikace 42 52052
ostat.pl. silnice 3 34656
ostat.pl. zeleň 130 64782
Celkem KN 722 10133966
Par. DKM 1 291
Par. KMD 721 10133675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 138
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 173
LV 198
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.