k.ú.: 712981 - Osek u Duchcova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567779 - Osek NUTS5 CZ0426567779
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 707715
zahrada 701 363377
ovoc. sad 10 109700
travní p. 139 573944
lesní poz les(ne hospodář) 17 314899
lesní poz 23 5922185
vodní pl. nádrž umělá 15 61545
vodní pl. tok přirozený 18 36266
vodní pl. zamokřená pl. 6 41034
zast. pl. společný dvůr 22 4291
zast. pl. zbořeniště 35 19669
zast. pl. 1248 258471
ostat.pl. dráha 17 216046
ostat.pl. jiná plocha 155 163241
ostat.pl. manipulační pl. 30 46582
ostat.pl. neplodná půda 64 184425
ostat.pl. ostat.komunikace 288 232135
ostat.pl. pohřeb. 2 30116
ostat.pl. silnice 30 107665
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 53829
ostat.pl. zeleň 73 102435
Celkem KN 2994 9549570
Par. DKM 2994 9549570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 421
č.p. byt.dům 34
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 111
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. garáž 206
č.e. jiná st. 24
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 179
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1217
byt.z. byt 81
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 114
LV 917
spoluvlastník 1159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2008 převod
ZMVM 1:2000 01.12.1987 28.02.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.