k.ú.: 713031 - Nová Ves u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558184 - Oselce NUTS5 CZ0324558184
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 1450949
zahrada 67 50853
travní p. 296 862009
lesní poz 138 690970
vodní pl. nádrž umělá 9 8439
vodní pl. rybník 2 39671
vodní pl. tok přirozený 26 2780
zast. pl. 52 22919
ostat.pl. jiná plocha 106 86238
ostat.pl. manipulační pl. 12 19682
ostat.pl. neplodná půda 44 28440
ostat.pl. ostat.komunikace 61 67507
ostat.pl. silnice 4 12899
ostat.pl. zeleň 2 222
Celkem KN 1115 3343578
Par. KMD 1115 3343578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 51
LV 111
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.08.2012
S-SK GS 1:2880 1837 10.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.