k.ú.: 713066 - Trávník u Osic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1308004
zahrada 40 28044
travní p. 32 115039
vodní pl. nádrž přírodní 1 283
vodní pl. tok přirozený 5 2179
vodní pl. tok umělý 6 3406
zast. pl. zbořeniště 1 816
zast. pl. 40 23169
ostat.pl. jiná plocha 12 13034
ostat.pl. manipulační pl. 1 562
ostat.pl. neplodná půda 3 6156
ostat.pl. ostat.komunikace 17 14820
ostat.pl. silnice 2 27102
Celkem KN 296 1542614
Par. DKM 296 1542614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 38
LV 112
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.01.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.01.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.